VOORWAARDEN

Wat kun je van ons verwachten?

 • De aftermarket onderdelen levert MVS tegen normale handelsprijzen.
 • In bijzondere gevallen is het in goed overleg bij ons mogelijk om zelf standaard of speciale onderdelen aan te leveren en door ons te laten monteren. Getoonde revisie en arbeids prijzen zijn gebaseerd op door MVS aangeleverde onderdelen.
 • Het laten testen van je motor is geheel op eigen risico, MVS is op geen enkele manier aanspraakelijk te stellen door en van schade die is ontstaan door het gebruik van de testbank.De klant dient er zelf voor te zorgen dat de motor in deugdelijke en veilige staat word aangeleverd.
 • Schade aan onze testapparatuur/test ruimte die veroorzaakt wordt  door het testen van u  motorfiets dient in alle gevallen volledig vergoed te worden, zorg er dus o.a voor dat alle bouten en bevestigings-aanverwanten goed vast zitten,brandstof en olie slangen/pluggen niet lekken en tevens goed bevestigd zijn, evenals elektronica wat geen sluiting maakt m.b.t brandgevaar en er geen warme voorwerpen met brandstof en olie in aanraking kunnen komen.Draaiende delen moeten juist gemonteerd zijn evenals de aandrijflijn. Olie  en koelmiddelen moeten op niveau zijn.
 • Alle door MVS gefactureerde tuning / prototype gerealiteerde werkzaamheden en of producten zijn gebaseerd op een vergoeding van de inspanningsbassis en niet op resultaat basis, echter is het intulectueele eigendom van de desbetreffende handeling,werkzaamheid of product ten aller tijden eigendom van MVS Race engineering en mag niet gepubliceerd of gekopieerd worden mits anders schriftelijk overeen gekomen.

Wat verwachten we van jou?

 • Het onderdeel of de complete motor wordt schoon aangeleverd. Indien dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn:

 • Inclusief BTW
 • Exclusief onderdelen
 • Exclusief verzendkosten
 • Ons uurtarief is gebaseerd op inspanningsbasis en niet op resultaatbasis.
 • Drukfouten voorbehouden.

Betaling

 • Betaling geschiedt vooraf of contant bij levering, wij geven niets mee als  niet het volledige bedrag voldaan is. Bij digitale betaling altijd overschrijvingsbewijs mee nemen.
 • Levering vindt plaats op het moment dat de betaling volledig is voldaan, Bij niet volledige betaling blijven de goederen in ons bezit en behouden wij ons recht op retentie.
 • Er is een aanbetaling, van 50% van de verkoopwaarde, vereist op onderdelen en arbeid bij akkoord van de werkopdracht.
 • Bij achterblijven van betaling is MVS genoodzaakt herinnerings kosten in rekening te brengen a €50 per aanmaning, alle overige gemaakte kosten zullen voor u rekening zijn bij het niet volledig voldoen van de factuur
 • Pinnen is niet meer mogelijk.

Verzenden

 • Het ontvangen en verzenden van de goederen is geheel op eigen risico van de klant.
 • De kosten die gemaakt worden voor de verzending van onderdelen naar derden worden doorgerekend aan de klant.
 • Verzend kosten zijn gebaseerd over de handelings duur,transport kosten,inpak aanverwanten en eventuele verzekering.

 

Garantie

 • Wij bieden u de mogelijkheid om een garantiepakket te kopen ( ook voor competitie gerelateerde motoren ). Standaard leveren wij 2 weken garantie op alle niet competitie en of sport gerelateerde  revisie werkzaamheden .  Met het garantiepakket koopt u de garantie op de arbeid van de gereviseerde delen voor de duur van 1 maand bij het gebruik van sport of competitie gebruik gerelateerde motoren en bij normale straat gerelateerde  revisie delen  is het garantie termijn 2 weken+ 1 maand na aankoopdatum, ongeacht het aantal draaiuren .Let hierbij wel op de juiste onderhoudsintervallen. De garantie heeft geen betrekking op de gebruikte onderdelen. De garantieaankoop bieden wij aan €350,- incl. BTW.
 • Als het te reviseren motorblok in dusdanige slechte conditie is en u weigert de door ons aanbevolen onderdelen te vervangen , dan hebben wij het recht u de crossblok garantie niet te leveren. U kunt dan op geen enkele wijze aanspraak maken op garantie. Dit om misbruik te voorkomen.
 • Op een niet door ons gereviseerd blok, valt geen garantie te verlenen.
 • Garantie aankoop is alleen van toepassing op de door ons gereviseerde delen m.b.t de arbeid.
 • Garantie is op geen enkele wijze van toepassing op vermogen getunede motoren.
 • Bij misbruik van de  revisie garantie worden er juridische stappen ondernomen.
 • Wij kunnen geen enkele vorm van garantie geven op door ons ingekochte onderdelen of door u ingekochte onderdelen.
 • MVS is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele letsel en of schade of het niet kunnen rijden van evenementen of trainingen.
 • Gebruik van race onderdelen of gerealiteerde race onderdelen  is geheel op eigen risico
 • Al onze onderdelen zijn race gerealiteerd en uitsluitend bestemd voor race doeleinden  waarbij  publiek op veilige afstand staat en niet in gevaar kan komen van u actiefiteiten.bij aankoop van de producten geleverd door mvs is het gebruik in welke vorm dan ook geheel op eigen risico waarbij u akkoord gaat dat MVS in geen enkele vorm aansprakelijk is voor schade,of letsel of nalatigheid.

Kortings en sponsor acties

 • Er mag slechts 1 kortings actie per persoon ingeleverd worden,acties gelden niet in combinatie met andere acties.